Ryzyko inwestycyjne

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

Większość osób, które kiedykolwiek dokonywały jakichś inwestycji doskonale zna pojęcie ryzyka inwestycyjnego. Jest to ryzyko tego, że zainwestowana kwota pieniędzy okaże się znacznie wyższa niż realny zysk. Jest to dość często spotykana sytuacja w przypadku inwestowania na rynku papierów wartościowych, a owa strata w tym przypadku wynika ze spadku ich wartości. Niestety ryzyko inwestycyjne musi  ponieść każdy, kto chce rozpocząć swoją karierę na giełdzie i powalczyć o wysokie zyski. Czy jest jakiś sposób na zmniejszenie tego właśnie ryzyka? Jak twierdzą ekonomiści jedyną możliwością ograniczenia ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie na giełdzie jest skorzystanie z porad profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Posiadają oni zwykle dużą wiedzę na temat praw rządzących rynkiem, dlatego też niejednokrotnie są w stanie podpowiedzieć sowim klientom, w które akcje i obligacje warto inwestować, a od których powinni się trzymać z daleka.

Nie są to oczywiście rady pewne i może okazać się, że przypuszczalnie pewna spółka okaże się złą inwestycją. Tak więc ryzyka, jakie związane jest z inwestycją na giełdzie praktycznie nie da się zniwelować do poziomu bezpiecznego. Znacznie mniejsze ryzyko towarzyszy osobom, które zdecydują się na inwestycje w nieruchomości. W tym bowiem przypadku istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo szybkiego spadku ich wartości, co jednak nie eliminuje ryzyka inwestycyjnego całkowicie.

Read More

Bezpieczeństwo finansów

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

Większość osób, które zdecydowały się na inwestycje posiadanej gotówki codziennie boją się o to, by była ona bezpieczna. Powszechnie wiadomo jednak, ze większość inwestycji niesie ze sobą pewne ryzyko i trudno taką gwarancję bezpieczeństwa uzyskać. Jak jednak wiadomo istnieją bardzo różnorodne formy inwestycji, z których każda cechuje się odmiennym stopniem ryzyka finansowego. W zależności od posiadanego kapitału oraz charakteru można wybierać pomiędzy bardzo ryzykowną inwestycją na giełdzie papierów wartościowych, a na przykład stosunkowo bezpieczną inwestycją w nieruchomości. Wraz ze wzrostem stopnia ryzyka, jakim inwestycja jest obarczona rośnie też kwota, którą można zyskać w przypadku dokonania dobrego wyboru. To właśnie perspektywa wysokich zysków skłania wiele osób do zainwestowania w akcje. Jak wiadomo inwestycje giełdowe cechują się najwyższym stopniem ryzyka finansowego. Można je nieco obniżyć korzystając z porad doradców finansowych, którzy posiadając duże doświadczenie w tej dziedzinie oraz niezbędną wiedzę mogą niezorientowanym pomóc w wyborze najbezpieczniejszej inwestycji. Na żadna z tychże porad firmy takie niestety nie dają całkowitej gwarancji bezpieczeństwa, z prostej przyczyny. Tego co stanie się danego dnia na giełdzie praktycznie nie da się w stu procentach przewidzieć.

Read More

Sytuacja na giełdach światowych

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

Ostatnie miesiące praktycznie na każdym światowym rynkiem były okresem bardzo trudnym. Nawet największe światowe potęgi gospodarcze jakimi z pewnością są państwa leżące w Zachodniej Europie oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, musiały borykać się z nie lada problemami. W chwili obecnej wydaje się, że sytuacja nieco się ustabilizowała, natomiast wciąż jeszcze dostrzec można skutki minionego kryzysu.

Najbardziej widoczne są one na giełdach w większości państw świata. Na przestrzeni ostatnich miesięcy praktycznie każda spółka obecna na giełdzie zanotowała dość duże spadki, co sprawiło, że posiadacze akcji tejże firmy bardzo szybko chcieli się ich pozbyć. Sprawiło to, że ich wartość znacznie spadła, a w niektórych przypadkach kryzys przyczynił się do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Na skutek kryzysu coraz więcej osób zaprzestała jakichkolwiek inwestycji bojąc się dużych strat.

To dodatkowo sprawiło, że kryzys na giełdzie zaczął się pogłębiać. Jak pokazują wyniki ostatnio przeprowadzonych badań, coraz więcej osób które zrezygnowały z inwestowania w papiery wartościowe zdecydowało się na przeniesienie posiadanej gotówki na lokaty i rachunki oszczędnościowe. Swoje decyzje argumentują oni strachem, że zapoczątkowany kryzys będzie się wciąż pogłębiał. Czy tak się stanie? W chwili obecnej ekonomiści nie potrafią znaleźć na to pytanie pewnej odpowiedzi.

Read More

Zyski z inwestycji

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

We współczesnym świecie coraz więcej osób decyduje się na różnego rodzaju inwestycje. Wydaje się, że jest to bardzo szybka metoda na wzbogacenie się. Jak twierdzą właściciele domów maklerskich coraz częściej zgłaszają się do nich osoby młode, które dysponując pewną, niekiedy nawet niewielką kwotą pieniędzy chcą ją zainwestować na giełdzie papierów wartościowych. Ich zdaniem jest to bardzo mądre posunięcie, bowiem daje tym osobom szansę na powiększenie swojego majątku. W przeciwieństwie do osób, które boją się ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestycja na giełdzie i trzymają zarobione pieniądze na kontach lub lokatach, Ci którzy zdecydują się takie ryzyko podjąć w krótkim czasie mają realną szansę na pomnożenie zainwestowanej kwoty. Zdaniem doradców finansowych, żeby w dzisiejszych czasach osiągnąć sukces finansowy i uzyskać wysoki status materialny konieczne jest racjonalne obracanie posiadaną gotówką. Najgorszym z możliwych wyjść jest właśnie trzymanie jej na kontach. Pieniądze, które bezczynnie są gromadzone mogą jedynie stracić na wartości, a nie przynieść jakikolwiek zysk. Takimi właśnie argumentami próbują w ostatnim czasie posługiwać się ekonomiści jednakże wydaje się, że ich apele mają bardzo wąskie grono słuchaczy, a większość Polaków nadal nie daje się przekonać do tego, że inwestycje mogą przynieść im spore zyski, a nie tylko straty, które na długie lata pogrążą ich w długach.

Read More

Inwestowane kwoty

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

Inwestycje finansowe są dobrą metodą na szybkie wzbogacenie się. Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którzy od wielu lat bardzo chętnie kupują akcje na giełdzie papierów wartościowych. W Polsce wciąż jeszcze nie jest to tak powszechne jak na zachodzie, jednakże wydaje się, że z upływem czasu coraz więcej osób zacznie interesować się takim sposobem zarobkowania. Jak pokazują wyniki ostatnio przeprowadzonych badań, osoby, które decydują się w naszym kraju na inwestycje w papiery wartościowe, najchętniej angażują tam niewielkie kwoty pieniędzy. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że wciąż jeszcze dla większości społeczeństwa giełda kojarzy się z miejscem, w którym raczej można stracić niż zyskać.

Strategia tego rodzaju nie jest jednak wolna od ryzyka, choć jest ono w tym przypadku mniejsze niż podczas inwestowania bardzo dużych kwot pieniędzy. Proponują ją również bardzo często doradcy finansowi, nawet klientom którzy dysponują dużym kapitałem. Według nich bardziej opłacalne jest zainwestowanie w akcje kilku różnych spółek, niż przeznaczenie całej gotówki na jeden rodzaj inwestycji. W razie bowiem straty osoby posiadające gotówkę ulokowaną w innych spółkach nie poniosą tak dużych strat jak te, które całą posiadają kwotę zainwestowały tylko w jeden rodzaj akcji.

Read More

Finanse Polaków

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

Jak powszechnie wiadomo, obywatele naszego kraju nie należą z całą pewnością do najbogatszych na świecie. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Polska wciąż pod względem finansowym znajduje się daleko w tyle za światowymi potęgami. Takie wnioski można wysnuć na przykład porównując zarobki Polaków z dochodami mieszkańców innych państw europejskich, nie wspominając już o obywatelach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, których zarobki prawie dwukrotnie przewyższają polskie. W takiej sytuacji bardzo dużym wyzwaniem jest chęć wzbogacenia się.

Wydaje się, że obecnie w Polsce jedyną metodą na szybki zarobek są inwestycje. Jak łatwo się domyślić największy zysk zagwarantować mogą inwestycje w papiery wartościowe, jednakże ten rodzaj działań obarczony jest dość dużym ryzykiem finansowym, na które nie każdy może sobie pozwolić. Z powodu dużej ostrożności obywateli naszego kraju, wciąż niewielka ich część decyduje się na takie właśnie inwestycje. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych niedawno badań, w porównaniu z mieszkańcami krajów zachodnich, w Polsce tylko bardzo mały odsetek społeczeństwa wyraża jakiekolwiek zainteresowanie inwestycją na giełdzie. Wierzą oni w stereotypowe poglądy, według których na giełdzie można jedynie przegrać, co niestety odbija się na stanie ich finansów i uniemożliwia osiągnięcie sukcesu.

Read More

Opłacalne inwestycje

Posted by on paź 31, 2015 in Inwestycje finansowe | 0 comments

Jak można szybko i bezpiecznie zarobić? Odpowiedź na to pytanie chciałby znać zapewne każdy. Niestety jak do tej pory nikt nie znalazł złotego środka, bądź też jeśli udało się to komuś uczynić z pewnością  nie chce się pochwalić reszcie społeczeństwa. Analizując różne możliwości inwestycji jakie dostępne są w Polsce wydaje się, że najszybszy zysk można uzyskać decydując się na fundusze inwestycyjne.

Oferują one korzystającym z nich osobom możliwość szybkiego i dość dużego zysku, jednakże obarczone są również sporym ryzykiem. Jak pokazują wyniki ostatnio przeprowadzonych badań, znaczna część osób, które zdecydowały się na inwestycję w papiery wartościowe, nie uzyskała obiecywanego zysku, a jedynie wygenerowała spore straty. W takiej sytuacji coraz więcej osób zaczęło szukać alternatywnych możliwości inwestycji, które byłyby znacznie bezpieczniejsze.

Wydaje się, że obecnie warunki takie spełniać mogą nieruchomości. Jest to co prawda inwestycja niezwykle długoterminowa, jednak gwarantuje ona dość duży zysk przy minimalnym ryzyku finansowym. Jest to jednak opłacalna inwestycja jedynie dla osób, które posiadają duży kapitał inwestycyjny. Dla tych jednak, którzy taką kwotą nie dysponują stale najbardziej opłacalne jest inwestowanie na giełdzie, które przy zachowaniu należytej ostrożności może w krótkim czasie przynieść spore zyski. Nie każdy jednak jest gotów podjąć takie ryzyko.

Read More